Clubregels

Spelregels lidmaatschap en contributie

Voor het lidmaatschap bij TC de Reest gelden enkele belangrijke punten met betrekking tot het lidmaatschap en de contributieverplichtingen.

 • Speelrecht: Het lidmaatschap van TC de Reest biedt het recht om gebruik te maken van zowel de padel- als tennisbanen van onze vereniging
 • Duur van het lidmaatschap: Het lidmaatschap en de contributieverplichting lopen van 1 maart tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.
 • Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 januari van het jaar bekend gemaakt worden aan de secretaris of ledenadministratie ([email protected])
 • Betalingsopties: De contributie kan in één keer of in vier termijnen worden voldaan. Het volledige bedrag moet vóór 1 juli  van het betreffende jaar zijn betaald. Lidmaatschappen die na deze periode ingaan,  wordt het volledige bedrag  in één keer ingehouden.
 • Herinnering tot betaling: Leden die op 1 juli niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, ontvangen een herinnering van het bestuur.
 • Gebruik van de banen: Indien een lid niet tijdig aan zijn/haar financiële verplichtingen voldoet, verliest het lid vanaf die datum het recht om gebruik te maken van de banen. Dit recht wordt hersteld zodra aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 • Beëindiging van het lidmaatschap: Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien nodig, onverminderd de verplichting van het lid tot betaling van alle verschuldigde bedragen tot aan de beëindigingsdatum. Het lid blijft verplicht aan alle verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap te voldoen.

Lidmaatschap 1 maart tot 1 maart en bedraagt: 

 • Junioren € 65,- Senioren vanaf 1 maart tot 1 maart € 130
 • Start het lidmaatschap na 1 september dan wordt eenmalig een korting van 25% toegepast
 • Start het lidmaatschap na 1 december dan wordt eenmalig een korting van 75% toegepast   
De hoogte van de contributie kan alleen worden gewijzigd via een Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de ALV met daarin de agendapunten en te nemen besluiten.
 
BAANONDERHOUD (tennis)
 • Na het spelen, moeten de (gravel) tennisbanen weer geveegd worden volgens onderstaande methode:

        Dat betekent dat óók de stukken buiten de lijnen meegenomen dienen te                worden. 

 • Bij droog weer moet er veel gesproeid worden (de sproeiers worden bediend vanuit het clubhuis.)
 
VERLICHTING
 • De verlichting van de banen moet met een tussenpoos van 10 minuten na elkaar ingeschakeld worden. (baan 1 zit op een aparte schakelaar evenals baan 4, baan 2 en 3 zitten samen op 1 schakelaar.) Verlichting voor de padelbanen kan via de schakelaar aan de achtekant (buiten) van de kantine aangezet worden. 
 
BAANGEBRUIK TIJDENS DE COMPETITIE
In ons reglement staat dat we tijdens de competitiedagen één baan vrij houden voor de recreanten.  Wanneer er tijdens de competitie, op welk dagdeel dan ook gespeeld, nog een gravelbaan vrij is dan mag deze als tweede baan ook gebruikt worden door de recreanten.
 
Wij gaan er van uit dat iedereen de ander op en naast de baan respecteert.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 523 658 647

Sportpark De Balk

Hoogeveenseweg 36
7707 CH Balkbrug

KVK-nummer

40062439