Club van 50

Club van 50

 
 
De 'Club van 50' is een groep leden, sponsoren en supporters van TC De Reest die de tennisclub gezamenlijk financieel steunen en met een bijdrage van € 50,- de betrokkenheid bij de vereniging verhogen.
 
 
Wie kunnen er lid worden van de 'Club van 50'?
 
Iedereen die TC De Reest een warm hart toedraagt en die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft kan lid worden van de “Club van 50”. Het is mogelijk om individueel of als koppel of als team maar ook als bedrijf deel te nemen.
 
Wat krijgen de leden van de 'Club van 50' ervoor terug?
 
Lid worden van de 'Club van 50'? Dan wordt de vereniging gemachtigd om jaarlijks in februari € 50,- af te schrijven van uw rekening en dit geeft TC De Reest ervoor terug:
• De leden van de 'Club van 50' staan vermeld op de website van TC De Reest
• De leden staan vermeld op het 'Club van 50'-bord in de kantine van de vereniging
• Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de leden van de 'Club van 50'
• Leden hebben inspraak in de bestedingen van de gelden en kunnen met voorstellen komen
• Eeuwige dankbaarheid en roem
• Eén keer per jaar kan er gebruik worden gemaakt van het clubhuis op een met het bestuur van TC de Reest overeengekomen datum. De te nuttigen consumpties dienen volgens de geldende prijzen van de club te worden afgenomen.
 
 
Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
 
Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de 'Club van 50', besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Denk daarbij aan activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en vele andere doeleinden. Het geld wordt breed ingezet ter ondersteuning van de verenigingsdoeleinden. De leden van de 'Club van 50' kunnen voorstellen doen aan het bestuur voor de besteding van het geld. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal het bestuur bekend maken aan welk doel het geld dat jaar wordt uitgegeven en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van het geld uit het voorgaande jaar. Op de website van TC De Reest komt een aparte pagina met de leden van de 'Club van 50' en de besteding van de gelden.
 
Hoe lid worden?

Lid worden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuur of mailen aan [email protected]
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 523 658 647

Sportpark De Balk

Hoogeveenseweg 36
7707 CH Balkbrug

KVK-nummer

40062439